Faranjit Nedir ?

Yutaktaki iltihaplanmaya bağlı olarak ortaya çıkar; genellikle bu run boşluklarında ve gırtlaktaki iltihap lanmalarla birlikte görülür. Hastalığın gidişine göre farenjitin akut ve kronik biçimlerinden söz edilir .

Faranjit'in Nedenleri Nelerdir ?

Akut farenjitin en sık rastlanan neden leri başta Streptococcus pyogenes türü olmak
üzere bakteriler, bazı virüsler ve çeşitli bulaşıcı hastalıklardır.
Kronik farenjit de birçok nedene bağlı olabilir. Bademcik iltihabından sonra, geniz
bademciklerinin büyümesi gibi burunda kısmi tıkanma yapan has talıklar sonucunda,
nezle ya da urun mukozası iltihabında (rinit), çevre ko şullarına bağlı olarak (aşırı kuru
ya da nemli havada), çeşitli maddelere (kur şun, antimon, çinko; iyot, cıva, bizmut bileşikleri)
bağlızehirlenmelerde ve uzun süreli konuşmalarla yutak bölgesi nin aşırı zorlanması
sonucunda ortaya çıkabilir.
Kronik farenjit ayrıca bazı hastalık larla birlikte görülebilir. Bunlar lenfa tizm (vücudun çeşitli bölgelerindeki lenf bezlerinin aşırı büyümesine bağlı gelişim bozukluğu), şeker hastalığı, nefrit (böbrek iltihabı), damar sertliği, kalp hastalıkları ve çeşitli vitaminek siklikleridir.

Faranjit Belirtileri Nelerdir ?

Akut Faranjit : Çeşitli belirtilerle orta ya çıkar. Yutakta kısa sürede şiddetli kızarıklık, ağrılı yutma ya da yutma güçlüğü, yüksek ateş, genel halsizlik, boyun lenf bezinde şişme görülür.
Aftlı Farenjit : En çok diş çıkarma çağındaki çocuklarda olmak üzere hemen her zaman ağıziçi iltihabıyla (stomatit) birlikte görülür. Hastalık aft biçiminde ki tipik lezyonların çoğunlukla aniden ortaya çıkmasıyla başlar.
Aftlar mercimek büyüklüğünde, beyaz renkte, birbi rinden ayrı ya da gruplar halinde birleş miş, genellikle çevresinde kırmızımsı bir alan bulunan oval lekelerdir. Bunlar yanma duygusuna, tükürük salgısının artmasına ve yutma güçlüğüne yol açar; 1-2 haftada geçer, ama genellikle yeni den ortaya çıkar
Basit Kronik Farenjit : Başlıca özellik leri boğazda kuruma ve kızarıklık, inat çı öksürük ve sık sık yutkunmadır; has ta boğazındakİ yanma duygusunu gi dermek için sürekli olarak tükürüğünü yutmaya çalışır. Hastalık 2-6 ay kadar sürebilir ya da kronikleşir.
Kronik Hipertrofik Farenjit : Hücre boyutlarının büyümesiyle (hipertrofi) yutak duvarı kalınlaşmış ve kırmızı-mor bir renk almıştır. Farenjitin belirtileri genellikle şiddetli ve uzun süreli öksü rük, bulantı, kusma, ses tonunda deği şiklik ve yutkunma güçlüğüdür. Faren jitin bu biçimi sık sık yineleyerek kro nikleşme eğilimindedir ve daha çok 25-30 yaşlarından sonra görülür.
Kronik Atrofik Farenjit : Yutak muko zası çok incelmiş (atrofi), soluk renkli ve genellikle ince bir tabaka halindeki koyu ve yapışkan mukus salgısıyla kap lıdır. Kızarıklık çok az ya da hiç yok tur. Başlıca belirtileri kısık-boğuk bir ses ve kuru öksürüktür. Hastalığın bu biçimi genellikle kronik farenjitin son evresini oluşturur.

Komplikasyonlar Nelerdir ?

Farenjit sıradan ve klinik açıdan fazla önem taşımayan bir hastalık olarak değerlendirilir. Tedavide antibiyotiklerin kullanılmasından önce böbrek iltihabı'nın (nefrit) ve akut eklem romatizması nın başlıca nedenleri Strepîococcus pyogenes’in etken olduğu farenjit ve akut bademcik iltihabıydı. Günümüz de ise antibiyotik tedavisiyle bu tür ikincil hastalıkların gelişme olasılığı Çok azalmıştır. Farenjit Özellikle çocuk larda çoğu kez kulak iltihabıyla (otit) birleşir. Çok şiddetli ağrı ve bazen kus ma da yapan bu hastalık kronikleştiğin de sağırlıkla sonuçlanabilir. Farenjitin komşu anatomik yapılara yayılarak si nüzit, larenjit ve bronşite yol açmasına da sık rastlanır.

Faranjit Tedavisi Nedir ?

Akut farenjitin tedavisinde burun içine uygulanan kanlanma giderici (dekonjestan) ve mikrop öldürücü (antiseptik) ilaçlar, gargaralar, buğular, gerektiğin de de antibiyotikler ve iltihap giderici ilaçlar kullanılır.
Basit kronik farenjitte ve kronik at rofik farenjitte tedavi sigara ve alkollü içki gibi hastalığa neden oluşturabile cek ya da onu alevlendirecek alışkanlık ların ortadan kaldırılmasına dayanır.
Ayrıca gargaralar ve boğazın tuzlu suy la çalkalanması önerilebilir.
Kronik hipertrofik farenjit de uygu lamada yukarıdaki gibi tedavi edilir. Yerel tedavi olarak mentolle gargara yapılması yararlıdır. Ayrıca buğu teda visi uygulanabilir.