İşitme Nasıl Oluşur?

Dış ortamdan gelen ses dalgaları kulak kepçesi tarafından toplanarak dış kulak yolu boyunca kulak zarına iletilir. Kulak zarı; dış kulak ve orta kulağı birbirinden ayırır. Ses dalgalarının kulak zarında yaptığı titreşimler orta kulakta bulunan ve sırasıyla çekiç,örs ve üzengi olarak isimlendirilen kemikçiklerde hareket oluşturur.

Bu kemikçikler kulak zarı ile iç kulak arasında irtibat oluştururlar. Yani kulak zarında oluşan titreşimleri iç kulağa iletirler. İç kulakta labirent adı verilen ve işitme ve dengeden sorumlu organ tarafından alınan ses dalgaları işitme siniri boyunca beyne iletilir. Beyin gelen ses dalgalarını analiz eder ve işitme fonksiyonu gerçekleşmiş olur.

İşitme Kaybı Sebepleri Nelerdir?

İşitme kaybı sebeplerini, hastalığın hangi bölgede görüldüğüne göre sınıflamak gerekir.

Dış Kulak ile İlgili Sebepler :

-Kulak kiri (buşon)

-Dış kulak yolunda yabancı cisim

-Kulak kepçesi yokluğu ya da doğuştan şekil bozukluğu

-Dış kulak yolunun doğumsal kapalı olması

-Dış kulak iltihapları

-Dış kulak tümörleri

Orta Kulak İle İlgili Sebepler:

-Kulak zarı delinmesi

-Orta kulak iltihabı

-Orta kulakta basınç düşüklüğü(östaki tüpü tıkanıklığına bağlı)

-Orta kulak kemikçiklerinde kireçlenme

-Orta kulak tümörleri

İç Kulak ve İşitme Siniri ile İlgili Sebepler

-İç kulak iltihabı (labirentit)

-İç kulaktaki duyma hücrelerinin hasar görmesi

-Ani işitme kaybı

-Gürültüye bağlı işitme kaybı

-Yaşlılığa bağlı işitme kaybı

-Meniere Hastalığı (iç kulak sıvılarında basınç artışı)

-İşitme sinirini ilgilendiren tümörler

Hangi Tetkikler Yapılır?

Dış Kulak Yolu Muayenesi: İşitme kaybı sebebini belirlemede ilk yapılan işlem kulağın muayenesidir. Bu muayene sırasında dış kulak veya kulak zarındaki bir hastalık kolayca görülebilir. Kulak zarının görüntüsü özellikle orta kulak iltihaplarında olduğu gibi, orta kulağın durumu hakkında da bilgi verir. Muayenenin normal olduğu durumlarda, işitme kaybı sebebinin daha çok iç kulakla ilgili olabileceği düşünülür ancak bunu belirlemek için bazı tetkikler yapılır. 

Bu tetkikler;

-Saf Ses Odyometri: İşitme kaybının tipini (iletim, sensörinöral veya mikst), derecesini, hangi frekansların tutulduğunu gösterir. Buradan elde edilen bilgiler işitme kaybının derecesi hakkında çok değerli bilgiler verir.

-Konuşma Odyometrisi: Orta kulak , koklea, işitme siniri, santral işitme sistemi ve işitme yollarındaki patolojilerde bize bilgi verir.

Timpanometri: Orta kulak basıncını ölçmek için kullandığımız bir testtir.

-Akustik Refleks Testi: Kulak kemikçiklerindeki kireçlenmeleri gösterebilmek için stapes refleksine bakarız.

-Bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans (MR): Özellikle iç kulakla ilgili işitme kaybının sebebini belirlemek için kullanılır.

Çınlama (Tinnitus)

Tinnitus dış bir akustik uyaran olmadan istemsiz olarak sesin algılanması olarak tanımlanmaktadır. Tinnitus; çınlama,vızıldama,zil çalması,dalga sesi,makine gürültüsü,kükreme,su veya dalga sesi şeklinde olabilir. Genel olarak tinnitus görülme sıklığı erişkin toplumun ortalama %10-15’i kadardır. Tinnitus oluşumuna yol açan ve tinnitusla ilişkili olan birçok durum vardır. En sık bilinen nedeni işitme kaybı olmakla birlikte aşağıdaki durumlar da eşlik etmektedir.

Bunlar:

-Kulağa bağlı nedenler; enfeksiyon, kulak, beyin ve beyin sapı tümörleri, iç kulak kökenli işitme kayıpları,otoskleroz, kulak kiri, yaşa ve gürültüye bağlı işitme kayıpları.

-Merkezi sinir sistemine bağlı nedenler; menenjit, migren, multiple skleroz ve sara (epilepsi)  hastalığı.

-Baş ve boyuna alınan darbeler, travmalar.

-Kalp-damar sistemi bozuklukları (hipertansiyon, ortostatik hipotansiyon).

-Psikojenik nedenler; anksiyete, depresyon, duygusal travma. Tedavi ise kliniğimizde bulunan saf ses odyometri ile  özellikle çınlamanın (tinnitusun)  frekans ve şiddeti belirlenmektedir. Hastaya eşik belirlendikten sonra uygulanan maske ile çınlamanın kaybolup kaybolmadığı sorulup buna uygun tedaviler için hasta yönlendirilmektedir.

Çınlama (Tinnitus) Eşik Belirleme Testi

Kliniğimizde bulunan saf ses odyometri ile  özellikle çınlamanın (tinnitusun)  frekans ve şiddeti belirlenmektedir. Hastaya eşik belirlendikten sonra uygulanan maske ile çınlamanın kaybolup kaybolmadığı sorulup buna uygun tedaviler için hasta yönlendirilmektedir.