Bademcik Problemi

Çocuklarda Bademciklerin büyümesine bağlı üst solunum yolu tıkanıklığı ve tekrarlayan bademcik iltihapları en sık görülen problemlerdir. Bademcik büyümesi genellikle geniz eti büyümesi ile beraber görülür. Tedavisinde medikal takip gerekirse cerrahi uygulanabilir.

Bademcik Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Bademcik ameliyatı aşağı-yukarı yarım saat süren hastanın aynı gün içinde taburcu olabildiği basit bir ameliyattır.

Bademcik Ameliyatı Kaç Yaşından İtibaren Yapılır?

Eğer ciddi tıkanıklığa yol açıyorsa 2 yaş itibari ile yapılabilir.

Bademcik  Ameliyatın herhangi bir mevsimi yoktur.

Geniz Eti

Geniz eti büyümesi çocuklarda üst solunum yolunu tıkayarak sık sinüzit geçirme, kronik öksürük, gece rahat nefes alamamaya bağlı horlama, ağzı açık uyuma, boyunda terleme ve sık dönme gibi belirtilerle kendini gösterir. Aslında her çocukta bir miktar geniz eti vardır fakat aşırı büyürse geniz bölgesini doldurarak hava yolu tıkanıklığına yol açar aynı zamanda geniz bölgesine açılan östaki borusu diye tabir edilen orta kulağın havalanmasında görev alan borunun ağzını tıkayarak kulakta sıvı birikmesine sebep olabilir. Tedavisi genellikle cerrahidir.

Geniz Eti Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Geniz eti ameliyatı aşağı-yukarı yarım saat süren hastanın aynı gün içinde taburcu olabildiği basit bir ameliyattır.

Geniz Eti Ameliyatı Kaç Yaşından İtibaren Yapılır?

Eğer ciddi tıkanıklığa yol açıyorsa 2 yaş itibari ile yapılabilir.

Geniz Eti Ameliyatın herhangi bir mevsimi yoktur.

Orta Kulak İltihabı

Genellikle çocukluk çağında görülen kulak ağrısı,kulak akıntısı, ateş ile kendini gösteren bir durumdur. Tedavisinde ağızdan antibiyotik ve ateş düşürücü ilaçlar kullanılır. Tedavi edilmediği takdirde komplikasyonlara yol açabildiği için önemsenmeli ve çocuğu mutlaka bir hekimin görmesi sağlanmalıdır.

Kulağa Tüp Takılması

Çocukların yaklaşık 3’te 1’inde geçirilen virüs kökenli üst solunum yolu enfeksiyonları sonrası orta kulaklarında sıvı toplanması durumu ortaya çıkabilir. Bu durum östaki borusunun fonksiyonunun bozulması ve fonksiyonel tıkanıklık oluşması sonucudur. Çoğu çocukta biriken bu sıvı 15 gün ila 1 ay içerisinde östaki borusu aracılığı ile tahliye olur ve orta kulak fonksiyonu düzelir. Sıvı birikiminin devam ettiği hastalarda ise zaman içerisinde orta kulağı kaplayan mukozada ve zarın kendisinde değişiklikler oluşmaya başlar. sıvı karakter değiştirerek jöle benzeri bir kıvam alır. Bu durum işitme kaybına yol açar. 

Çocuk televizyonun sesini yüksek açmaya ya da ebeveynlerin söylediklerini tekrarlatmaya başlayabilir. Eğer böyle bir durum ortaya çıktıysa işitme kaybından şüphe etmek ve hekime başvurmak doğru olacaktır.

Tüp Hangi Durumlarda Takılır?

Tüp orta kulakta sıvı birikmesine ve kulak zarının çökmesine neden olan basınç problemlerinde uygulanır. Böyle bir durum genellikle geniz eti veya alerjik nedenlere bağlıdır. Ancak bakterilere bağlı orta kulak iltihabının sık tekrar etmesi, orta kulakta kanama olması ve başka nedenlere bağlı kulak zarı çökmelerinde de kullanılır. Genellikle çocuklarda gerekli olur ancak büyüklere tüp takılması da sık görülen bir durumdur.

Çocuklara Tüp Nasıl Takılır?

Tüp takmak için hem lokal anestezi hemde genel anestezi kullanılabilir. Ancak çocuklarda sıklıkla genel anestezi kullanılır. Mikroskop ile çalışarak dış kulak yolundan girilir ve kulak zarı çizilir. Bu işleme parasentez adı verilir. Kulak zarındaki çizilen yerden orta kulaktaki sıvı dışarı çekilir. Özel aletlerle tüp zardaki çizilen yere, bir ucu dış kulakta diğer ucu orta kulakta olacak şekilde yerleştirilir. Hastanın kulağında görülebilen herhangi bir değişiklik olmaz.

Tüp Sürekli Yerinde Mi Kalır?

Hayır kulak zarı tüpü bir süre sonra dışarı atar. Nadiren tüp dışarı atılamaz ve doktorun dışarı çekmesi gerekebilir. Takılan tüpün şekli de, tüpün zarda kalma süresini etkiler. T tüp ve Paparella adı verilen tüpler daha uzun süre yerinde kalırlar.

Tüp Takılması Kesin Çözüm Müdür?

Tüp takılması genellikle orta kulaktaki problemi düzeltir ancak, tüp çıktıktan sonra orta kulakta basınç problemi yapan sebep devam ediyorsa aynı hastalık tekrar edebilir. Bu nedenle geniz eti, alerji veya diğer sebepler de uygun şekilde tedavi edilmelidir. Bazen bir kaç kez tüp takılması gereken ve buna rağmen kesin çözüm alınamayan hastalar bulunmaktadır.

Tüp Takılmasının Ne Gibi Sakıncaları Vardır?

Kulağa tüp takılması genellikle problemsiz bir ameliyattır. Ancak bazen bazı sorunlar yaşanabilir. Anestezi riskinin yanı sıra, ameliyat sırasında kulak zarının yırtılması, tüpün orta kulağa kaçması gibi komplikasyonlar olabilir. Ameliyattan sonra da kulak akıntısı, kulak zarında kireçlenme ve tüpün takıldığı yerde kalıcı bir delik oluşabilir. Kulak akıntısı iltihabın göstergesidir ve genellikle antibiyotiklerle kolayca iyileşir.

Ameliyattan Sonra Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tüp takılması ameliyattan sonra hastayı sıkıntıya sokan bir ameliyat değildir. Hastanın dikkat edeceği en önemli konu kulağa su kaçmasının önlenmesidir. Bu durum iltihaplara yol açacağından zararlı olabilir. Bunun dışında hasta normal yaşamına devam edebilir. Kulağına tüp takılan hasta belli aralıklarla doktoruna muayeneye gitmelidir. Bunun için genellikle hasta 3 ayda 1 kez görülür.

Kolesteatom

Genellikle çocukluk çağında yaşanılan orta kulak havalanması problemleri sonrası oluşur. Dış kulak yolu cildi ve kulak zarının orta kulağa doğru çökerek farklı bir karakter kazanması ve iltihap üreten bir doku haline gelmesidir. Bu doku  orta kulak kemikçikleri ve kulak arkasındaki mastoid bölgede yer alan kemikçikleri yiyerek ilerler. İç kulağa ilerleyerek işitme kaybına ve baş dönmesi problemlerine yol açabilir. Bunun dışında komşu beyin dokusuna ilerlerse menenjit ve beyin apsesi gibi hayatı tehdit edecek ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Tedavisi ameliyatla bu iltihaplı dokunun tamamen temizlenmesi ve uygun durumlarda kemikçiklerin tamir edilerek işitmenin tekrar geri kazanılması şeklindedir.

Bazen bu durum doğuştan olarak da ortaya çıkabilir bazı durumlarda ise geçirilen dış kulak yolu enfeksiyonları ve travmalara bağlı olarak da oluşabilir.

Koklear İmplant (Biyonik kulak)

Çok ileri derecede işitme kaybı olan ve işitme cihazından yarar göremeyen hastalarda doğrudan iç kulağa elektrot yerleştirerek işitmenin yeniden oluşturulmasını sağlayan cihazlardır. Doğuştan işitme kaybı olan hastalarda 4 yaşına kadar işitmesinin sonradan kaybeden ve konuşmayı sonradan öğrenen hastalarda ise yaş sınırlaması  olmaksızın takılabilir. Bu teknoloji sayesinde doğuştan sağır dilsiz olarak yetişecek bireylerin konuşmayı öğrenmesi ve toplum içerisinde hiç işitme kaybı olmayan sağlıklı bireyler gibi yaşayabilmesi mümkün olmaktadır. 

Bir çocuğun koklear implant için uygun aday olup olmadığı yapılacak testler ve konunun uzmanı odyologlar tarafından yapılan odyolojik değerlendirmeler sonrasında belli olur.

Çocuklarda İşitmenin Değerlendirmesi

İşitmenin değerlendirilmesi ve varsa işitme kaybının belirlenmesi özellikle bebeklik ve  çocukluk çağlarında, çocukların ileriki dönemde dil (konuşma) ve bilişsel becerileri kazanmasında büyük önem taşımaktadır. 

İşitmenin değerlendirilmesi bebek ve çocuklarda farklı şekilde yapılır.

Davranışsal Gözlem Odyometrisi

Genellikle bebeklerde (0-4 ay) kullanılır. Serbest Alanda Bebeğe saf ses uyaran, konuşma uyaranları ve çeşitli gürültüler gönderilerek bebeğin verdiği davranışsal cevaplara (göz kırpma, baş çevirme, el ve ayak hareketleri,ağlama ve emme refleksi) bakılarak odyolog tarafından bebeğin işitme eşikleri belirlenir.

Görsel Pekiştireç Odyometrisi

Genellikle bebeklerde ve çocuklarda (5-24 ay) uygulanır. Serbest Alan veya kulaklık kullanılır. Çocuk her iki tarafı da görebilecek şekilde oturtulur. Sağda ve solda ışıklı kutular, hareketli oyuncaklar bulunur. Test sırasında bir odyolog çocukla oynayıp çocuğun dikkatini toplamalıdır. Daha sonrasında görsel uyarandan gelen sesler ile çocuğun tepkisi izlenerek işitme eşikleri belirlenir.

Oyun Odyometrisi

Genellikle çocuklarda (24 ay ve sonrası ) kullanılır. Test Serbest Alan veya kulaklık ile uygulanır. Çocuğa bir kulaklık takılır ve önüne legolar veya oyuncaklar koyulur. Çocuk her ses geldiğinde legoyu dinleme ve sesi duyduktan sonra legoyu kutuya atmaya şartlanır. Bu şekilde çocuğun işitme eşikleri belirlenir.

Timpanometri

Kliniğimizde bulunan timpanometri; orta kulak basıncını ölçerek orta kulakta sıvı varlığı ya da kemikçik sistemdeki hareket bozukluklarını tespit eden aynı zamanda orta kulak hava-basınç ve östaki borusu problemlerini saptamaya  yardımcı olan bir testtir. Çocuklardaki kulak problemlerinde sık kullanılmaktadır.

Akustik Refleks Testi

Kemikçik sistem, işitme siniri ve yüz sinirinin fonksiyonu hakkında bize objektif bilgi veren testlerdir. Aynı zamanda çocuklarda ve bebeklerde işitmenin objektif değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.